REGLAMENT XALLENGE

Com a conseqüència de la situació actual que vivim, la Xallenge BTT Garrigues 2020 NO ES REALITZARÀ ja que òbviament la majoria de marxes que en formen part, han cancel·lat la seva edició per enguany.


REGLAMENT:

1.- El preu de la inscripció el determina cada organitzador de la seva pròpia cursa. I cada marxa, té el seu propi reglament especificat.

2.- Per a la classificació final de la Xallenge computaran els 4 millors resultats (es descomptarà la marxa amb menor puntuació obtinguda).
En el cas que alguna de les 5 marxes previstes, no s'organitzi, puntuaran 3 marxes (es descomptarà la marxa amb menor puntuació obtinguda).

En cas d'empat de punts, es valorarà primer la participació a més marxes. I si els dos han participat al mateix número de marxes, llavors es valorarà el  número de victòries, després el major número de segones posicions assolides, el major número de terceres posicions obtingudes i així successivament.

2.1- Els participants de la categoria masculina rebran la següent puntuació segons la posició (obtenen puntuació els 35 primers corredors del circuit llarg):

LES MARXES MITJANES (en cas que hi hagi 3 circuits a escollir) o les marxes curtes (en cas que només hi hagi dos circuits a escollir a la marxa en que es participa), també tindran puntuació aquesta edició. Serà la següent:
   
2.2.- Les participants de la CATEGORIA FEMENINA tindran la següent puntuació segons la posició assolida en la marxa llarga:

LES MARXES MITJANES (en cas que hi hagi 3 circuits a escollir) o les marxes curtes (en cas que només hi hagi dos circuits a escollir a la marxa en que es participa), també tindran puntuació aquesta edició. Serà la següent:


3.- S’establirà una classificació per a cada cursa i cada organitzador determinarà si entrega o no trofeus.

4.- Les categories i classificacions per a la Xallenge BTT Garrigues seran absolutes, tant masculí com femení.

5.- Hi haurà premis al tres primers classificats finals de la Xallenge BTT Garrigues tant de la categoria femenina com masculina.
També obtindran premi absolut el primer i primera classificats de la comarca de les Garrigues.

Es té en compte, els corredors/es empadronats a alguns dels municipis de la comarca.

També hi haurà una classificació per equips, on puntuen d'entre els 35 primers classificats de la marxa llarga, els dos millors corredors de cada equip.
En aquest cas, NO hi haurà premis per aquesta classificació
En la categoria femenina per equips, comptaran les participants en la categoria del circuit llarg i les del circuit mitjà o en el cas que només hi hagi 2 recorreguts, les del circuit curt.

6.- La participació amb una bicicleta de modalitat diferent a la BTT (inclosa e-bike) computarà per una classificació a part, on només hi apareixeran els participants amb bicicletes e-bike.
Aquesta categoria (e-bike) no tindrà premis al finalitzar la Xallenge BTT Garrigues.

7.- Les classificacions es publicaran a la pàgina web de cada cursa i a la web del circuit www.xallengerbttgarrigues.blogspot.com.es


8.- Cada marxa té contractada una pòlissa d'accidents que cobreix als participants, com també una pòlissa RC.

L'assegurança de la cursa, en cas que no sigui una marxa federada, cobreix a tots els corredors independentment si estan federats o no i que prèviament els hi hem omplert el parte d'accidents des del control de cursa.

Si s'acudeix al centre mèdic de la mútua SENSE el parte d'accidents, l'organitzador no es fa responsable dels costos que se'n derivin.


9. Reclamacions.
Qualsevol impugnació sobre la classificació, categories, etc., serà únicament competència de l'Organització.
Les reclamacions seran cursades per escrit
una vegada acabada la prova i seran ateses el dia posterior a la cursa. 

Per fer qualsevol reclamació s'haurà d'abonar una quantitat de 30€, en concepte de dipòsit, que serà retornada si la reclamació es acceptada.
La decisió presa per l'organització serà inapel·lable.


10. A l'inscriure's a una de les marxes del circuit, s'accepta el present reglament i el reglament específic de la marxa que s'inscriu.